กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy


NEWSLETTER OF ICAM 

 เครื่องดื่มบำรุงสมองเพิ่มความจำ

pdf

ขนมปังแท่งอบกรอบและซุปสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง

pdf

สมุนไพรเพิ่มกำหนัดได้ ไม่ต้องพึ่งยา

จากอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์ได้คิดค้นหาพืชสมุนไพร และวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการปลุกกำหนัดและเพิ่มพลังทางเพศโดยเฉพาะในเพศชาย จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรี ความภูมิใจ (more)...

pdf

ลูกหม่อน ลูกไม้ ใกล้สุขภาพ

ปัจจุบันกระแสรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการรับประทานผัก ผลไม้ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะผลไม้กลุ่ม เบอรี่ ได้แก่ บลูเบอรี่ แบล็กเบอร์รี่ ราสเบอรี่ แต่คนไทยอาจจะรู้จักผลหม่อน หรือ mulberry ค่อนข้างน้อยซึ่งต้นหม่อน(mulberry : Morusspp.) เป็นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์มอราซีอี่ (Moraceae) (more)...

pdf

รศ.ดร.จินตนาภรณ์  วัฒนธร และ ดร. วิภาวี ทูคำมี

“ดักแด้ไหม” อาหารสุขภาพยุคใหม่

ทราบหรือไม่ว่า “ดักแด้ไหม ” ที่ชาวอีสานเราบริโภคกันนั้นกลายเป็นอาหารที่สำคัญ ของยุคอวกาศกันแล้วเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าดักแด้ไหมได้กลายเป็นอาหารของ
นักบินอวกาศไปแล้ว เนื่องจากดักแด้ไหมเองนั้นอุดมด้วยโปรตีน ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย (more)...

pdf

รศ.ดร.จินตนาภรณ์  วัฒนธร

ห่างไกลไร้โรคาชะลอความชราด้วยนวัตกรรมมากคุณค่าจาก “เซริซิน”

เมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือย่างเข้าสู่วัยกลางคนและวัยสูงอายุร่างกายต้องประสบกับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆเป็นอย่างมาก ระบบต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งโครงสร้างและการทำงานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง อย่างไรก็ตามเราสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงหรือชะลอการเสื่อมของโรคต่างๆได้ ดังนั้นปัจจุบันกระแสความนิยมในการชะลอวัยจึงได้รับความนิยมมากขึ้น (more)...

pdf

รศ.ดร.จินตนาภรณ์  วัฒนธร

กว่าจะเป็น เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ อาหาร จากการแปรรูป

ในการนำสมุนไพรตัวใหม่ ที่จะพัฒนา ออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่าย เป็นอาหาร นอกเหนือที่จะต้องสำรวจตลาดโดยกรรมการคัดเลือก หรือโดยความเห็นอย่างเอกฉันท์ว่า งานที่จะทำไม่มีการจดสิทธิบัตรมาก่อน หรือหากต้องการทำผลิตภัณฑ์นี้ ก็ต้องดำเนินการเรื่องสิทธิบัตรเสียก่อน (more)...

pdf

โดย ดร.พาณี ศิริสะอาด

ต้านภัยเบาหวานและ โรคสมองด้วยพลังของ "ข้าวโพดม่วง"

ข้าวโพดม่วง (Zea mays L.) มีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือกเขา Andes ประเทศเปรู 
ข้าวโพดสีม่วงนั้นถูกนำมาใช้เป็นอาหารและเครื่องดื่มมาแต่โบราณโดยเฉพาะ ในชาวอเมริกันอินเดียนที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกา (more)...

pdf

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

“ใบมะรุม” ผักพื้นบ้านมากคุณค่า

“มะรุม” หรือ “ผักอีฮุม” หรือ “ผักอีฮึม” ของภาคอีสาน ในภาคเหนือจะเรียกผักชนิดนี้ว่า “มะค้อมก้อน” แต่ในแถบแม่ฮ่องสอนจะเรียกว่า “ผักเนื้อไก่”  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Moringa oleifera  Lam. จัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย (more)...

pdf

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

“เคอร์ซิติน” สารพฤกษเคมีอเนกประสงค์

หลายคนคงยังไม่คุ้นกับคำว่า เคอร์ซิติน และพฤกษเคมี  ตกลงสารเหล่านี้คืออะไรล่ะคะ เคอร์ซิติน เป็นสารพฤกษเคมี หรือ 
ไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytochemical หรือ Phytonutrients) (more)...  

pdf

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

“ศักยภาพในการสร้างเสริม สุขภาพของ“ฟักข้าว” ผักมากไลโคพีน"

“ฟักข้าว” หรือเจ้าผักลูกกลมๆ มีหนามเล็กๆโดยรอบชนิดนี้ถูกขนานนามด้วยหลายชื่อ แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “แก็ก”, “มะข้าว”, “ผักข้าว”, “ขี้กาเครือ”  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าMomordica cohinchinensis  (more)...

pdf

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

"เมล็ดพริกไทย" อาหารสุขภาพปรับสมดุลปัจฉิมวัย

เื่มืออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมาก การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายจะลดประสิทธิภาพลง ในตำราการแพทย์แผนไทย กล่าวไว้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยอายุมากกว่า 32 ปีขึ้นไปจัดเป็นช่วงปัจฉิมวัย และความผิดปกติที่พบมักเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคทางธาตุลม และอาหารที่เหมาะกับกลุ่มนี้มักเป็นผักพื้นบ้าน รสเผ็ดร้อน (more)...

pdf

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

ขิง อายุวัฒนะราคาถูกใกล้ตัว

(more)...

pdf

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

 

ข้าวก่ำ อาหารบำรุงสมอง จากภูมิปัญญาที่ถูกมองข้าม

ข้าวก่ำ (Purple Rice) เป็นข้าวพื้นเมืองของเอเชีย มีหลายชื่อ ชื่อที่ภาคกลางรู้จักกันดีคือข้าวเหนียวดำ (Black Sticky Rice) ภาคใต้เรียก
เหนียวดำ  บางที่ก็เรียกข้าวนิล (more)...

pdf

โดย ผศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002