ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-17.30 น. โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์  วัฒนธร และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ลงพื้นที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ
1. การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหม่อนไหม
2. การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหม่อน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแบบน้ำและแบบบาล์ม


โดยมีผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงบังเป็นประธานภายในงาน นักวิจัยได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการดังกล่าว ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน  โดยการทำ Swot Analysis เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย การถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้นวัตถุดิบที่มีในภาคอีสานทั้งใบหม่อน ดักแด้ กล้วยน้ำว้าร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยได้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้าน คือ สาธิตการทำแป้งกล้วย, Bread stick จากดักแด้ ชาเขียวใบหม่อน คุกกี้ดักแด้, ชาเขียวใบหม่อนเพื่อสุขภาพ, Refreshing oil and balm ได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นความหวังของนักวิจัยที่จะสามารถนำผลงานวิจัยมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมคน เพื่อให้เป็นชุมชนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

  [รูปกิจกรรมทั้งหมด]
 

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002