ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค ในโครงการการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
 

เนื่องด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน (DEBO) จัดโครงการประกวด“การพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ 2557” วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้ประกอบการ อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดมากกว่า 150 ผลงาน

ผลการพิจารณาตัดสิน จากการนำเสนอผลงาน ปรากฏว่า นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงานนวัตกรรม เรื่อง “นมผสมสารสกัดใบหม่อนและผักแพวชนิดผงสำเร็จรูปพร้อมชง” ได้รับ "รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค"  ซึ่งนวัตกรรม “นมผสมสารสกัดใบหม่อนและผักแพวชนิดผงสำเร็จรูปพร้อมชง” ดังกล่าวมีฤทธิ์ลดภาวะความจำบกพร่องและป้องกันภาวะกระดูกพรุน ในสตรีวัยทอง นับว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพแบบใหม่ที่น่าสนใจ มีคุณประโยชนต่อร่างกายและสะดวกต่อการบริโภค

ซึ่ง นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี ได้เป็นตัวแทน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในระดับประเทศ ในการประกวด "การพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ"ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ และสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินยินดีกับนางสาววสุดารัตน์ สังฆะมณี เจ้าของผลงานดังกล่าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัย

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002