ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  International silk festival , Khon Kaen 2013
 

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556

เนื่องจากความร่วมมือเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพของไหมไทย ใบหม่อน และลูกหม่อน ระหว่างกรมหม่อนไหม และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์วิจัยฯ จึงได้เข้าร่ามกิจกรรมกับกรมหม่อนไหมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ออกบูทแสดงนิทรรศการ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย รวมทั้งแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่มีวัตถุดิบจาก ไหมไทย ใบหม่อน และลูกหม่อน จากการศึกษาพบว่าไหมไทย ใบหม่อน และลูกหม่อน มีศักยภาพในการละความเสื่ิอมของเซลล์ประสาท ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ เพิ่มการเรียนรู้และความจำ ชะลอการเกิดต้อกระจกจากภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม และชิมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของศูนย์วิจัยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2556 ณ โดมขนาดใหญ่ติดแอร์ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากไหม การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ จาก จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

 

 

 

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002