ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  Pictures
รูปภาพกิจกรรม
 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
The 1st Annual Symposium of Joint Laboratory of Sino-Thai Traditional Medicine
ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค ในโครงการ การพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
การประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์ และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ผู้สร้างชื่องเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
ประชุมวิชาการสมาคม ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
International silk festival , Khon Kaen 2013
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม Unveiling Ceremony Joint Laboratory of Sino-Thai Traditional Medicine, Guangxi,China
ตัวแทน มข. ร่วมพิธีเปิดงาน The 10th China-ASEAN Expo,Nanning, Guangxi,China
Guangxi MOU signing ceremony
ออกหน่วยตรวจสุขภาพ บ.เลิง จ. ขอนแก่น
ICAM SWOT ณ โรงแรมโนโวเทล จ.เพชรบุรี
Regional Research Expo 2013
รับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555

วันเด็กแห่งชาติ 2556 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น วันที่ 12 มกราคม 2556

The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องในวันอัมพาตโลก” ประจำปี พ.ศ. 2555
งานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ประจำปี 2555 The 5th Sino-Thai International Conference
งานประชุมวิชาการ ประจำปี สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำปี 2555
รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จาก วช
งานมุทิตาจิต 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น
Prof. Eugene Nalivaikoบรรยายพิเศษ
ICAM ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002