กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Alzhiemer's disease >> Parkinson's disease >> Stroke >> Neurodevelopment >> Autism >>
Publication
Products
Service
Patent
Award


Videoes
วิดีโอ

  วิดีโอด้วยรักจากใจชาว NNA และ ICAM group

 
 

   วิดีโอแนะนำกลุ่มวิจัยและความร่วมมือกับ วช และ เอกชน
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002